ماه: مرداد ۱۳۹۷
پایه های اساسی در ارتباطات میان فردی

پایه های اساسی در ارتباطات میان فردی

چند روز با حالت غمگین و بی حوصله می گذرانید دلیلش این بوده در خانه با همسرتان بابت یه موضوعی به تعارض برخوردید . با این حالت ناراحتی به سرکار می روید و دائماً به فکر فرو می روید. یکی از همکاران که با هم صمیمی هستید دلیل ناراحتی را از شما می پرسد و شما اینطور پاسخ می دهید : نمی دانم باید چه راه حلی پیش بگیرم تا همسرم با توجه به وضعیت اقتصادی من را بیشتر درک کند و متوجه این قضیه باشد که واقعاً برایم ارزشمند هستد . به اینکه دوست شما صحبت هایتان را با دقت گوش می دهد و این حس که به شما توجه می کند ، از درون حس خوبی می گیرید […]