تمام مطالب دسته بندی: بهبود فردی
عادت ها و انتخاب ها

عادت ها و انتخاب ها

عادت چیست؟ عادت یعنی رفتاری هایی که در طول زمان بصورت مکرر انجامش می دهیم و بصورت غیر ارادی و ناخودآگاه در وجود ما نهادینه شده و برای انجام آن رفتار نیازی به فکر کردن نداریم. نکته قابل توجه اینکه ما با غرایز و بدون هیچ عادتی متولد شده ایم. عادت ها را ما در طول زمان پرورش داده ایم. به عنوان مثال مسواک زدن. ما عمل مسواک زدن را آنقدر با تکرار انجام داده ایم که نه تنها برای ما سخت نبوده و هیچ انرژی از ما نمی‌گیرد بلکه خیلی راحت و بدون فکر کردن انجامش می دهیم. انواع عادت ها : عادت ها به طور کلی به دو گروه دسته بندی می شوند که در ادامه به توضیح […]