لطفا از طریق پنل تنظیمات قالب قسمت تنظیمات نوار اطلاعیه تنظمیات مربوطه را تنظیم کنید. با تشکر کارینو

کلیک کنید
قبلا در آکادمی مهارت های ارتباطی ثبت نام کرده اید ؟ وارد شوید