تمام مطالب دسته بندی: آموزش ارتباطات
پایه های اساسی در ارتباطات میان فردی

پایه های اساسی در ارتباطات میان فردی

چند روز با حالت غمگین و بی حوصله می گذرانید دلیلش این بوده در خانه با همسرتان بابت یه موضوعی به تعارض برخوردید . با این حالت ناراحتی به سرکار می روید و دائماً به فکر فرو می روید. یکی از همکاران که با هم صمیمی هستید دلیل ناراحتی را از شما می پرسد و شما اینطور پاسخ می دهید : نمی دانم باید چه راه حلی پیش بگیرم تا همسرم با توجه به وضعیت اقتصادی من را بیشتر درک کند و متوجه این قضیه باشد که واقعاً برایم ارزشمند هستد . به اینکه دوست شما صحبت هایتان را با دقت گوش می دهد و این حس که به شما توجه می کند ، از درون حس خوبی می گیرید […]

چطور با دیگران ارتباط برقرار کنیم؟

چطور با دیگران ارتباط برقرار کنیم؟

ارتباط چیست؟ وقتی صبح از خواب بر می خیزیم بدون اینکه آگاهی از رفتار خود داشته باشیم، در حال ارتباط برقرار کردن هستیم . ارتباط با خدا، ارتباط با خانواده، ارتباط با همکاران، ارتباط با دوستان، ارتباط با محیط و …. ارتباط یعنی منتقل کردن اطلاعات بین افراد. به عبارت دیگر احساسات و عقاید و افکار در بین انسانها از طریق هنر ارتباط رد و بدل می شود . این احساسات و عقاید و افکار می تواند به صورت آگاهانه و یا به صورت ناخودآگاه شکل بگیرد . و از طریق ارتباط کلامی و غیر کلامی انتقال و دریافت می شود. چرا ارتباط مهم است؟ در دنیای امروزی که همه چیز با تکنولوژی پیش می رود و به عبارت دیگر […]