ماه: مرداد ۱۳۹۷
چطور با دیگران ارتباط برقرار کنیم؟

چطور با دیگران ارتباط برقرار کنیم؟

ارتباط چیست؟ وقتی صبح از خواب بر می خیزیم بدون اینکه آگاهی از رفتار خود داشته باشیم، در حال ارتباط برقرار کردن هستیم . ارتباط با خدا، ارتباط با خانواده، ارتباط با همکاران، ارتباط با دوستان، ارتباط با محیط و …. ارتباط یعنی منتقل کردن اطلاعات بین افراد. به عبارت دیگر احساسات و عقاید و افکار در بین انسانها از طریق هنر ارتباط رد و بدل می شود . این احساسات و عقاید و افکار می تواند به صورت آگاهانه و یا به صورت ناخودآگاه شکل بگیرد . و از طریق ارتباط کلامی و غیر کلامی انتقال و دریافت می شود. چرا ارتباط مهم است؟ در دنیای امروزی که همه چیز با تکنولوژی پیش می رود و به عبارت دیگر […]

عادت ها و انتخاب ها

عادت ها و انتخاب ها

عادت چیست؟ عادت یعنی رفتاری هایی که در طول زمان بصورت مکرر انجامش می دهیم و بصورت غیر ارادی و ناخودآگاه در وجود ما نهادینه شده و برای انجام آن رفتار نیازی به فکر کردن نداریم. نکته قابل توجه اینکه ما با غرایز و بدون هیچ عادتی متولد شده ایم. عادت ها را ما در طول زمان پرورش داده ایم. به عنوان مثال مسواک زدن. ما عمل مسواک زدن را آنقدر با تکرار انجام داده ایم که نه تنها برای ما سخت نبوده و هیچ انرژی از ما نمی‌گیرد بلکه خیلی راحت و بدون فکر کردن انجامش می دهیم. انواع عادت ها : عادت ها به طور کلی به دو گروه دسته بندی می شوند که در ادامه به توضیح […]